Kimiz?

Parsistanbul.com çatısı altında hizmet veren bizler standardizasyon alanında 2005 yılından itibaren TSE’de dosya takip ederek başladığımız yolculuğumuza 2010 yılında TAREKS çatısı altında birleşen ithalat denetimleri konusunda danışmanlık hizmetleri vererek sürdürmekteyiz.
Mevzuata hakim ekibimizle TAREKS denetiminde yaşanan sıkıntıları sıfıra indirerek iş gücü kaybını ve olumsuz ekonomik etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen misyonumuzla siz değerli partnerlerimize hizmet vermekteyiz.

Ne Yaparız?

TSE veya Tareks  kapsamındaki denetimler ilgili eşyaların yurda girişinden önce gümrüklü sahadayken yapılmaktadır..

Her ürün grupları için sürekli güncellenen Mevzuat, Rejimi Kararları, Yönetmelikler ve Genelgeler yayınlanmış olup bu çerçevede eşyaların yurda girişlerine izin verilmektedir.

CE İşareti

CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki asgari güvenlik gereklerini ihtiva eden temel gereklere uygun olduğunu ve gereklibütün uygunluk değerlendirme (belgelendirme) faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir işarettir.

” CE işareti,tüketiciye bir kalite ve performans güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. ”

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye’nin ticarette teknik engellerin kaldırılması konusuna ilişkin AB mevzuatını ve buna bağlı diğer teknik düzenlemelerin kendi iç mevzuatına dahil etmesi öngörülmüştür. Uyumlaştırma çalışmalarının çerçevesini oluşturan 4703 sayılı ”Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”  11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

” CE işareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan ticari açıdan ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. ”